TĚLO JAKO ZRCADLO​

V tom, jaký máme vztah k jídlu, se odráží všechny ostatní sféry života. Jakmile cokoli okolo jídla neladí, problém je vždycky někde jinde, na to vem jed!

 

Jsem průvodce ve vztahu těla a výživy. Náplní mé práce je psychologie výživy, práce s patologickými jídelními návyky, podpora pro ženy s anorexií a bulimií.

Tělo funguje jako zrcadlo. 

Nikdy nelže. Od malička jsme ale zvyklí nepříjemný obraz buď nevidět, a nebo se ho co nejrychleji zbavit.

 

Tím ale nezmizí příčina toho, proč vzniknul.

 

Každé duševní zranění, každá situace, kdy jdeme proti sobě, se propíše do těla. Ať už k nám tělo promlouvá jakkoli – nemocí, úrazem, nadváhou… je pro nás velmi výhodné umět tyto zprávy číst.

Pomůžu ti podívat se tam, kam člověk sám nedohlédne.

Smyslem mé práce je pomoci ti rozkrýt souvislosti mezi situacemi, kdy nejsi v souladu se sebou, a reakcí tvého těla. Zároveň ti pomůžu nastavit jemné mechanismy laskavé sebepéče tak, aby byla co nejdříve nastolena rovnováha.

 

Nabízím nový úhel pohledu. Rozmotáváním příběhů těla a duše se zabývám již řadu let.

 

V okamžiku, kdy v sobě objevíš a zpracuješ příčinu svého problému, ztratí nad tebou odhalené podvědomé vzorce svoji moc a tvoje tělo se pak může spolu s celou tvojí bytostí nadechnout do svobody. Už natrvalo!

Tělo a naše děti jsou spojovacím článkem mezi životem tady a teď a naší duší, jsou naším diářem, do kterého se každým dnem vpisuje střípek naší duše. Mnohdy ale jemné vzkazy v kolotoči každodenních starostí nevidíme, pak tedy musí přijít zpráva s vykřičníkem, podtržená nebo dokonce červeně zvýrazněná.

 

Ať už k nám tělo promlouvá jakkoli – nemocí, úrazem, nadváhou nebo jen „drobnostmi“, je pro nás velmi výhodné umět jeho zprávy číst. Vyhneme se tak důraznějším „šťouchancům“.

 

 

Naše kultura považuje za ctnost mít sami sebe až na posledním místě. Logicky tedy neustále potlačujeme své potřeby a emoce, obelháváme se. Ale naše tělo nikdy nelže. Poctivě den za dnem zaznamenává každou situaci, kdy jdeme proti sobě, kdy zraňujeme svoji duši.

 

 

Z neuspokojených potřeb vznikají negativní emoce, které nás udržují v nízké energii. Naše vykořeněné ego se pořád úzkostlivě srovnává, závidí, samo sebe lituje, obviňuje a děsí. Tuto negativní energii posíláme nejen do svých vztahů, ale zejména směrem k sobě. Spouštíme tím produkci stresových hormonů, které mají klíčový vliv na fungování našeho střeva, metabolismu a ve finále i mozku a psychiky.

 

Jak z tohoto začarovaného kruhu vystoupit?

VĚDOMÁ PÉČE O SEBE​

Nezbytnou součástí cesty do vlastního nitra – k sobě – musí bezpodmínečně být 

láskyplná a vědomá péče o sebe.Zaměříme se na následující témata:

Jak se lépe napojit na své tělo a jak se naučit vnímat a hlavně respektovat jeho potřeby.

Jak se spojit se zdroji, které ti dodávají energii.

Jak si přirozeně zařadit jednotlivé drobné chvilky vědomé pozornosti k sobě a co ti mohou přinést při každodenním praktikování.

Jak si pravidelně vytvářet „berličky sebelásky“ (věci nebo činnosti, které vyživují duši) a jak ti mohou pomoci v náročných životních situacích.

Sebepečující mechanismy fungují jako živná půda pro vytvoření pocitu bezpečí, přirozeně tak vzniká možnost nahlédnutí svých stínů a strachů a jejich následné přijetí jako součásti sebe sama.

Co ti v životě bere energii? Proč? Je za tím nějaký tvůj strach? Jak tyto situace vědomě ošetřit, je smysluplnou cestou se jim vyhýbat?

Transformační cyklus Nadechni se a leť!

Je nespokojenost a frustrace něco, co zažíváš denně? Při pohledu do zrcadla? 

V partnerském vztahu? V práci?


A je to tak, že tu tvoji nespokojenost ti začalo už i zrcadlit tvé tělo

Objevila se nadváha nebo zdravotní komplikace? Co se ti tvé tělo snaží říct? 


Pojďme to spolu rozklíčovat.

Opečujeme tři základní oblasti:

  • Tělo – jídlo, pohyb, respekt k potřebám těla
  • Sebeláska – vnitřní spokojenost, sebepřijetí, hledání zdrojů energie, zdravé vyjadřování potřeb a emocí, nastavení hranic
  • Další cesta k sobě – budeme pracovat se skrytými vzorci a přesvědčeními, rodovými zátěžemi, strachy a úzkostmi

Ráda se stanu průvodcem na cestě k tvojí energii, k tvému rozletu. 

Máme na to 12 týdnů, během kterých se celkem 7x setkáme.