Jak pracuji

Vždy mě lákalo nahlédnout do tajů lidského nitra. K psychologii samotné jsem se dostala při svém studiu na pedagogické fakultě a pak během své praxe, kdy jsem několik let vyučovala psychologii na gymnáziu. Život mě také zavedl ke studiu archeologie, po jehož dokončení se mi hned narodily děti. Právě díky nim se moje pozornost obrátila k tělu, výživě a jejich souvislosti s psychikou. A dnes se všechno, co jsem se kdy naučila, trochu netradičně, ale přirozeně a logicky propojilo v mojí práci.

Podobně jako archeolog pomáhám klientům odkrývat jednotlivé vrstvy jejich bytosti, ukazuji cestu, jak se dostat k pokladům, ke svým vnitřním zdrojům, které si ve své duši každý z nás nosíme, jen si někdy různými strachy a obavami k nim „zazdíme přístup“. A při tom všem myslíme i na tělo a jeho potřeby, které se s respektem učíme naplňovat.

JAKÉ NÁSTROJE POUŽÍVÁM 

Princip zrcadlení

Jako zrcadlo nám kromě našeho těla slouží nejbližší lidé kolem nás – nejčastěji naše děti a partner. To, co nás na ostatních hodně štve, vytáčí nebo děsí, všude, kde jsou přítomny silné emoce – tam hledejme něco svého. Podívejme se dovnitř a pátrejme po zranění, kterého se daná situace tak silně dotkla.

Během rozkrývání tvého příběhu se budu na tvůj problém dívat z úplně jiného úhlu pohledu než ty, ze své pozice mám možnost vidět souvislosti, které jsou pro tebe jen těžko postřehnutelné. Pomůžu ti rozpoznat spojitosti problému, který řešíš, s tvými nevědomými přesvědčeními a vzorci, na jejichž rozpuštění pak můžeme dál pracovat.

Práce se stínem a podvědomými programy

Společně se také zaměříme se na odkrývání podvědomých přesvědčení a programů, které většinou pocházejí z dětství. Problémem je, že „dětský“ program zůstává aktivní, i když už není potřebný, a výrazně v mnoha sférách pak omezuje náš život. Rozpoznání a rozpuštění takového programu je nejen velmi úlevné, ale hlavně léčivé.

Po nazření podvědomého programu se pak můžeš podívat na svůj stín, a to z jiné perspektivy a přijmout ho jako součást sebe sama.

Princip oběť – tvůrce

Jakmile se naučíš rozpoznat sama sebe v pozici oběti, jakmile uvidíš situace, ve kterých se cítíš jako loutka ovládaná cizími silami, máš v ruce klíč k uchopení zodpovědnosti za svůj život. V ten okamžik se staneš tvůrcem situace a z pozice oběti vystoupíš.

Velmi osvobozující je poznání, že za žádné tvé příkoří nemohou ti druzí, ale problém je jen a jen u tebe. Což zároveň znamená, že jen a jen ty máš ve své moci ho vyřešit.

Čím více bude situací, kdy sama sebe dokážeš uvidět jako oběť a vystupovat z ní, tím svobodnější postupně budeš.

Karty

S kartami pracuji už dlouho, používám je jako nástroj, který mně usnadňuje přečíst energii dané
situace
nebo problému. Fungují jako skvělé doplnění výše popsaných principů, které jsou součástí
terapeutického setkání. Nejčastěji nahlížím do některého ze svých Tarotů. Tarot zachycuje nejdůležitější archetypy v lidském životě. Skrze ně se pak lépe můžeme dostat k jádru věci nebo vidět možnosti, jak jít dál. Vhledy skrze Tarot můžeme doplnit i dalšími kartami z některého orákula.

MOJE NABÍDKA

Terapeutické setkání

  • 1,5h – 1500,- Kč
    osobně, online nebo po telefonu (volám já)
  • pokud se výjimečně sezení protáhne, účtuji za každých započatých 30 min. 500,- Kč
  • písemné shrnutí v případě zájmu poskytuji za příplatek 500,- Kč
 

Co můžeš očekávat?

  • Pozornost, empatii a podporu
  • Bezpodmínečné přijetí – budu naslouchat Tvému příběhu bez hodnocení a posuzování
  • Celostní přístup

Videohovory a on-line platformy (Skype, Facebook, Google Meet, apod.) používám spíš výjimečně. Obyčejný telefon překvapivě poskytuje mnohem větší prostor k potřebnému soustředění, otevření se, a navíc je to možnost se u hovoru případně pohybovat v přírodě nebo v takovém prostředí, kde se bezpečně sdělují důvěrné záležitosti.


Jsem plátce DPH a všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.