PORADENSTVÍ PRO DOSPÍVAJÍCÍ

Atmosféra v rodině a postoj rodičů k vlastnímu tělu a k jídlu má obrovský vliv na vývoj dítěte. Často jsou dysfunkční vzorce nevědomky předávány z generace na generaci.

Nezdravý vývoj těla, nadváha, obezita jsou signálem k zastavení a reflexi toho, co se děje jinak, než by mělo.

Mohu Vám pomoci zmapovat situaci, rozkrýt souvislost patologických jídelních návyků a neuspokojených potřeb v oblastech mimo jídlo.

U dospívajících dívek je velmi efektivním nástrojem vědomá spolupráce maminky, jejíž ochota nahlédnout na své podvědomé programy je klíčová. Dcera totiž v drtivé většině případů tyto struktury nevědomky přebírá a v souvislosti s vlastními traumaty je pak specifickým způsobem přepisuje.

Nadváhu u dospívající dívky lze vnímat jako příležitost k transformaci a uzdravení nejen jejího vztahu k sobě a ke svému tělu, ale v širším kontextu je možné pročištění a narovnání vztahů v celé rodině.